1398-08-14
عمل ترمیمی عضله چشم

چه راه هایی برای درمان چپ شدن چشم هست؟

چپ شدن چشم ورزش هایی که به استرابیسموس یا چپ شدن چشم کمک می کنند؟ استرابیسموس یا چپ بودن چشم چیست؟ استرابیسموس اغلب اشاره به چپ […]
1398-04-11
حرکات غیر قابل کنترل چشم

چرا چشم یک وقت هایی غیرارادی حرکت می کند؟

علت حرکات غیر قابل کنترل چشم ها چیست؟ نیستاگموس یک بیماریست که منجر به حرکات سریع، و غیرارادی در یکی از چشم ها یا هردو چشم […]