چشم پزشکی در گیشا سوابق آموزشی

چشم پزشکی در امیرآباد     دانش آموخته پزشكی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

چشم پزشکی در فاطمی    دانش آموخته تخصص چشم پزشكی دردانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چشم پزشکی در پل گیشا     دانش آموخته فوق تخصصی (فلوشیپ) قرنیه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چشم پزشکی در خیابان فاطمی    عضو بنیاد ملی نخبگان

چشم پزشکی در گیشا     عضو هیئت علمی دانشگاه


چشم پزشکی در گیشا سوابق پژوهشی

چشم پزشکی در گیشا    Three Methods for Correction of Astigmatism during Phacoemulsification
Mohammad-Rabei H, Mohammad-Rabei E, Espandar G, et al. J Ophthalmic Vis Res. 2016;11(2):162–167. doi:10.4103/2008-322X.183924

چشم پزشکی در گیشا    Novel Mutations in TACSTD2 Gene in Families with Gelatinous Drop-like Corneal Dystrophy (GDLD)
Alehabib E, Jamshidi J, Ghaedi H, et al. Int J Mol Cell Med. 2017;6(4):204–211. doi:10.22088/BUMS.6.4.204

چشم پزشکی در گیشا    كراس لينكينگ قرنيه - مجله چشم پزشکی بینا

چشم پزشکی در گیشا    تازه هاي كراتيت آكانتوموبايي: تشخيص، درمان و نتايج - مجله چشم پزشکی بینا


چشم پزشکی در گیشا   از جمله خدمات مطب چشم پزشکی دکتر گلدیس اسپندار 

چشم پزشکی در گیشا        معاینه کامل چشم پزشکی (قرنیه، شبکیه، فشار چشم، آب مروارید) تعیین شماره چشم، لنز تماسی و تجویز عینک، معاینه چشم افراد دارای دیابت و فشار خون

چشم پزشکی در گیشا        جراحی آب مروارید (فیکو) و گلوکوم (آب سیاه)

       لازک، لیزیک (LASIK) و PRK (جراحی برداشتن عینک)

چشم پزشکی در امیر آباد       پیوند قرنیه، بررسی و درمان قوز قرنیه

چشم پزشکی در امیر آباد       کارگزاری لنز داخل چشمی  و کارگزاری رینگ داخل استرومای قرنیه برای قوز قرنیه