1398-04-25
سکته چشم

سکته چشمی چیست؟

تاحالا اسم سکته چشم شنیده بودید؟ سکته تنها به معنی اتفاقی در مغز نیست. در ضمن اتفاقی در چشم ها می افتد. این نوع از سکته […]
1397-11-02
علت ضعیف شدن چشم

چطور بفهمیم چشممان ضعیف شده؟!

منظور از ضعیفی چشم چیست؟ چشم ها جز حساس ترین ارگان های بدن می باشند. در حقیقت، یکی از بزرگترین بخش های مفز چشم و حس […]