1398-07-09
مگس پران چشم یا فلوتر چشم

فلوتر یا مگس پران چشم چیست؟

فلوتر چشم یا مگس پران چشم فلوتر چشم در واقع رشته ها یا نقطه های ریز در چشم می باشد که جلوی دید یا بینایی را […]
1398-06-12
لکه های قرمز روی چشم

لکه های قرمز روی چشم نشانه چیست؟

لکه های قرمز روی چشم ها لکه های قرمز روی سفیدی چشم ها علائم هشداردهنده ای هستند، اما ممکن است ان طور که می بینید جدی […]