1398-07-09
مگس پران چشم یا فلوتر چشم

فلوتر یا مگس پران چشم چیست؟

فلوتر چشم یا مگس پران چشم فلوتر چشم در واقع رشته ها یا نقطه های ریز در چشم می باشد که جلوی دید یا بینایی را […]