2022-05-09

استوری ۴

2019-09-03
لکه های قرمز روی چشم

لکه های قرمز روی چشم نشانه چیست؟

لکه های قرمز روی چشم ها لکه های قرمز روی سفیدی چشم ها علائم هشداردهنده ای هستند، اما ممکن است ان طور که می بینید جدی […]
2019-07-16
سکته چشم

سکته چشمی چیست؟

تاحالا اسم سکته چشم شنیده بودید؟ سکته تنها به معنی اتفاقی در مغز نیست. در ضمن اتفاقی در چشم ها می افتد. این نوع از سکته […]