1398-09-05
بیماری aniridia

بیماری Aniridia چیست؟

بیماری Aniridia Aniridia یک اختلال ژنتیکی نادر چشم می باشد و در واقع از بین رفتن کامل یا بخشی از عنبیه چشم می باشد.