1398-03-29
چشم صورتی یا ورم ملتحمه

آیا صورتی شدن چشم نشانه عفونت است؟

ورم ملتحمه یا چشم صورتی به عبارتی نشانه عفونت می باشند. این عفونت و تورم در قسمت خارجی تخم چشم دیده می شود. عروق خونی در […]
1398-01-27
علت دردهای چشمی

علت دردهای چشمی چیست؟

چشم دردها ناشی از چیست؟! چشم درد همچنین ophthalmalgia نامیده می شود. بسته به اینکه چه جایی از چشم تان درد می کند، به یکی از […]
1397-11-09
آب سیاه چشم

آب سیاه چشم چیست؟

آب سیاه چشم : آب سیاه چشم یا Glaucoma یک بیماری چشمی می باشد که به عصب چشم آسیب می رساند.