از اين پس در كلينيك چشم پزشكى دكتر اسپندار، كلينيك نورولوژى نيز آماده ارائه مشاوره به مراجعين گرامى ميباشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت www.dr.mahsaespandar.com مراجعه نمایید.