دکتر گلدیس اسپندار فارغ التحصيل پزشكی عمومی از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران می باشند ، ایشان دوره تخصصی چشم پزشكی و فوق تخصصی ( فلوشیپ ) پیوند قرنیه ، جراحی آب مروارید و لیزیک را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گذرانده اند .
دکتر اسپندار عضو بنیاد ملی نخبگان هستند ، ایشان با ارائه چندین مقاله ، پوستر، طرح تحقیقاتی و پژوهشی و پایان نامه و سخنرانی در کنگره های چشم پزشکی و دانشگاه ها حضور داشته اند .
از سوابق ایشان میتوان به سابقه تدریس به دانشجویان پزشکی اشاره کرد .

  از جمله خدمات دکتر گلدیس اسپندار  :

       معاینه کامل چشم پزشکی ( قرنیه ، شبکیه ، فشار چشم ، آب مروارید ) تعیین شماره چشم ، لنز تماسی و چک عینک ، معاینه چشم افراد دارای دیابت و فشار خون

       جراحی آب مروارید (فیکو)

       لازک، لیزیک و PRK ( جراحی برداشتن عینک )      

       پیوند قرنیه ، بررسی و درمان قوز قرنیه

       کارگزاری لنز داخل چشمی  و کارگزاری رینگ داخل استرومای قرنیه برای قوز قرنیه